Näkökulmia työttömyyden kohtaantoon Suomessa

Muut julkaisut Tutkimuksia 41 ReijaLilja Reija, Tuire Santamäki-Vuori

Julkaistu: 1992
ISBN: 951-9282–58-0
ISSN: 0358-5980
Hinta: 80 mk