Mihin työttömät siirtyvät ja milloin?

Labore-blogi Matti Kari

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimiala Online -tietopalvelu tarjoaa mielenkiintoista tietoa päättyneiden työttömyysjaksojen kestoista ja päättymissyistä. Tietojen avulla voidaan katsoa esimerkiksi mihin työttömät päätyvät, kuinka kauan päättyneet työttömyysjaksot kestävät ja miten eripituisten työttömyysjaksojen päättymissyyt poikkeavat toisistaan.

Vuonna 2015 päättyneet työttömyysjaksot päättyivät todennäköisimmin työhön siirtymiseen, johon päättyi noin 44 prosenttia päättyneistä työttömyysjaksoista (taulukko). Aktiivisiin työvoimapalveluihin siirtyi 31 prosenttia ja työvoiman ulkopuolelle 6 prosenttia työttömyytensä päättäneistä. Työnhaun uusimatta jättäneitä oli 16 prosenttia työttömyytensä päättäneistä.

alle 1 kk yli 1–3 kk yli 3–6 kk yli 6–12 kk yli 12–18 kk yli 18–24 kk yli 24 kk Yhteensä
Virta työttömyydestä aktiivitoimenpiteisiin 46834 43246 36565 26946 12122 6741 9185 181639
Siirtynyt työhön 107577 63298 50298 28806 7086 2984 1896 261945
Siirt. työvoiman ulkopuolelle 6136 6219 6593 5866 2807 1722 5435 34778
Ei ole uusinut työnhakuaan 33063 28053 15255 9802 4447 2247 3170 96037
Muut syyt 3761 5301 4012 2936 909 369 717 114042
Virta työttömyydestä yhteensä 197371 146117 112723 74356 27371 14063 20403 592404
Työttömyysvaranto kuukausikeskiarvo 48967 56684 69574 68285 37660 22434 48268 351872
Huomioita: Aktiivitoimenpiteet sisältävät työllistetyt sekä työvoimakoulutuksen, valmennuksen/kokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja omaehtoisen opiskelun aloittaneet. Työhön siirtyneisiin kuuluu yleisille työmarkkinoille välitetyt, itsenäisesti töitä saaneet ja lomautukselta töihin palanneet henkilöt. Muihin syihin kuuluu työnhaun uusimatta jättäminen, muun koulutuksen aloittaneet ja henkilöt joista ei ole tietoa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto, Päättyneet työttömyysjaksot päättymissyyn ja työttömyyden keston mukaan ELY-keskuksittain kk:n aikana; Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto, Työttömät työnhakijat sukupuolen, ikäryhmän ja työttömyyden keston mukaan kunnittain kk:n lopussa

Työttömyysjaksonsa päättäneet siirtyvät pois työttömyydestä tyypillisesti melko nopeasti. Vuonna 2015 päättyneistä työttömyysjaksoista joka kolmas kesti korkeintaan neljä viikkoa ja 77 prosenttia korkeintaan puoli vuotta. Työttömyyden päättyminen muuttuu jatkuvasti epätodennäköisemmäksi työttömyyden pitkittyessä ja työttömyyden varanto ”jäykistyy”.

Etenkin työhön siirtyneet päättävät työttömyysjaksonsa usein nopeasti ja työhön siirtyminen muuttuu epätodennäköisemmäksi työttömyysjakson keston kasvaessa. Työttömyydestä työhön siirtyneistä 41 prosenttia oli alle yhden kuukauden ja 84 prosenttia korkeintaan puoli vuotta työttömänä. Myös aktiivisiin työvoimapalveluihin työttömyyden päättäminen on yleisintä pian työttömäksi jäämisen jälkeen, ja niihin siirtyneistä 26 prosenttia oli työttömänä alle kuukauden ja 70 prosenttia alle puoli vuotta. Työhön siirtymisen väheneminen työttömyyden keston kasvaessa johtuu helpoiten työllistyvien henkilöiden nopealla poistumisella jolloin varannon koostumus muuttuu, ja sillä että työnantajat pitävät työttömyysjakson pituutta indikaattorina työnhakijan kyvykkyydestä ja palkkaavat mieluiten vähän aikaa työttöminä olleita. Työvoimapalveluihin siirtyneiden osuuden pieneneminen työttömyyden keston kasvaessa voi selittyä siten, että motivoituneimmat työnhakijat saattavat hakeutua nopeasti työvoimapalveluiden pariin.