Maahanmuutto ja sen taloudelliset vaikutukset

Muut julkaisut Raportit 4 Jutta Moisala

Raportissa tarkastellaan sekä teorian että empiiristen tutkimusten valossa muuttoliikkeen taloudellisia vaikutuksia ennen kaikkea työmarkkinoiden näkökulmasta. Tutkimusten perusteella on vaikea väittää, että maahanmuuttajilla olisi ainakaan merkittävää vaikutusta alkuperäisväestön työmarkkina-asemaan. Vaikutukset esimerkiksi alkuperäisväestön palkkatasoon tai työttömyyteen ovat tutkimusten mukaan pieniä. Ulkomaalaisväestön kasvusta huolimatta on ulkomaalaisten määrä Suomessa edelleen pieni. Myös arviot esimerkiksi uusista EU-maista tulevasta muuttoliikkeistä ovat niin pieniä, ettei sieltä suuntautuvan muuttoliikkeen avulla yksin pystytä vastaamaan ikääntyvän väestön ongelmaan. Lisäksi erot työmarkkina-asemassa ulkomaalaisten välillä ovat huomattavia. Mikäli maahanmuuttoa halutaan kehittää nimenomaan työvoimapoliittisesta näkökulmasta, tulisi huomiota kiinnittää niin muuttoliikkeen määrään kuin myös siihen, miten maahanmuuttajatyövoiman taidot vastaavat Suomen työmarkkinoiden tarpeita.

Julkaistu: 9.11.2004
ISBN: 952-209-003-4
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote