Lausunto sote- ja aluehallintouudistuksen rahoitus- ja resurssiohjausryhmän kuulemistilaisuutta varten

Lausunnot Seija Ilmakunnas

Lausunto sote- ja aluehallintouudistuksen rahoitus- ja resurssiohjausryhmän kuulemistilaisuutta varten

Alla esitettävät näkemykset ovat alustavia. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että hallituksen esityksessä sote- ja aluehallinnon uudistamiseksi useat keskeisetkin osat ovat toistaiseksi vailla selkeää määrittelyä. Lisäksi lausunnon valmistelulle annettu aikataulu ei ole mahdollistanut perusteellista tarkastelua.