Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta 2017–2019

Lausunnot Seija Ilmakunnas

Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta 2017-2019

Talouden näkymät

Suomen kansantalouden kehitys on toistaiseksi jäänyt jälkeen muun Euroopan ja erityisesti myös euroalueen kehityksestä jo viidettä vuotta peräkkäin. Julkisen talouden suunnitelmassa talouskasvuksi arvioidaan 1,1 – 1,2 prosenttia koko jaksolla 2017 – 2020 ja muita maita hitaamman kasvun jakso näyttää jatkuvan edelleen ainakin lyhyellä aikavälillä.

Tällä hetkellä Suomen ja muiden euromaiden välistä kasvueroa selittävät erityisesti Suomen Venäjän-viennin jyrkkä supistuminen ja muuta euroaluetta kireämpi finanssipolitiikka. Esimerkiksi viime vuonna tavaravienti Venäjälle supistui noin kolmanneksen ja romahduksen suora negatiivinen kasvuvaikutus oli noin puoli prosenttiyksikköä ja selvästi suurempi kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa julkisten kulutusmenojen kehityksessä on tapahtunut merkittävä käänne eli ko. menojen kääntyminen laskuun, kun muissa euromaissa niiden kasvukontribuutio on positiivinen.