Lausunto aiheesta Lapsiasianvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Lausunnot Tuomas Kosonen

Lausunto aiheesta Lapsiasianvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 5/2018 vp)  Lapsiasianvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 on  laaja  katsaus lapsiasioidenhistoriaan ja instituutioihin Suomessa.Katsastan tässä lyhyesti kertomusta tasa‐arvon ja työn ja perhe‐elämän yhteensovittamisen näkökulmasta.