Labour Taxation and Employment: An Analysis with a Macroeconomic Model for the Finnish Economy

Työpaperit 249 Markku Lehmus

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työn verotuksen vaikutusta työllisyyteen ja kasvuun. Työssä analysoidaan myös miten muut finanssipolitiikan instrumentit, kuten julkinen kulutus, vaikuttavat talouteen. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat politiikkamuutokset, joiden vaikutus julkisen sektorin alijäämään neutralisoidaan sitomalla julkisen sektorin käyttäytyminen finanssipolitiikan sääntöihin. Analyysi tehdään EMMA-makromallilla, joka on kehitetty Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Tutkimuksen mukaan tuloveron alennus yhdellä prosenttiyksiköllä kasvattaa työllisyyttä 0.25 ja bruttokansantuotetta 0.58 prosenttia pitkällä aikavälillä. Kun samansuuruinen tuloveronalennus toteutetaan niin, että valtion budjetti tasapainotetaan julkisia menoja vähentämällä, saadaan yhtä suuri pitkän aikavälin vaikutus työllisyyteen ja bruttokansantuotteeseen. Veronkevennyksen vaikutukset ovat kuitenkin lyhyellä aikavälillä negatiivisia tasapainotetun budjetin oloissa.

Julkaistu: 1.3.2009
ISBN: 978-952-209-066-9
ISSN: 1795-1801