Labore hakee kolmea tutkijaharjoittelijaa kesäksi 2023

Työpaikkailmoitus

 Työmarkkinoiden ja julkisen talouden lohkojen tutkijaharjoittelijat ovat mukana työmarkkinoihin, koulutukseen ja julkiseen talouteen liittyvissä tutkimushankkeissa. Makrotalouden lohkon tutkijaharjoittelija osallistuu työn tuottavuuteen ja talouskehityksen ennustamiseen liittyviin tutkimushankkeisiin. Harjoittelijan tehtäviin voi kuulua: 

  • tutkimuskirjallisuuden kartoittamista 
  • tutkimusaineiston käsittelyä 
  • empiiristen analyysien tekemistä. 

Harjoittelijalla on mahdollisuus päästä tutustumaan ajankohtaisiin ja politiikkarelevantteihin aihealueisiin sekä hyödyntämään empiirisen taloustieteen tutkimusmenetelmiä, mistä on hyötyä mm. pro gradu -työtä ajatellen. 

 Opiskelijalla toivotaan olevan yliopiston harjoittelutukipäätös.  

Ajankohta: touko-elokuu, 3 kk (aloituspäivä sovittavissa) 

Palkka: 1957,00 euroa/kk 

 Vapaamuotoinen hakemus ja opintosuoritusotteen kopio pyydetään lähettämään 13.2.2022 mennessä vt. tutkimusjohtaja Tuomo Suhoselle (tuomo.suhonen@labore.fi).  

 Samalla hakemuksella voi hakea kaikkia kolmea harjoittelijapaikkaa. Lisätietoja antavat lohkojen tutkimusohjaajat Tuomo Suhonen (työmarkkinat), Hannu Karhunen (julkinen talous) ja Ilkka Kiema (makrotalous). 

 Labore sijaitsee osoitteessa Arkadiankatu 7/Economicum, 00100 Helsinki.