Koulutusintensiivisyyden kehitys Suomen teollisuudessa ja ulkomaankaupassa

Muut julkaisut Tutkimukset 52 Tuire Santamäki-Vuori

Julkaistu: 1994
ISBN: 951-9282-78-5
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk