Korkokanta ja tuotantotekniikan valinta

Työpaperi 4 Kykkänen Seppo