Kilpailun ja omistajuuden vaikutus rautateihin – suunnitelmat tuoda kilpailu Suomeen

Policy Briefit 3/2018 Eero Lehto

Tämä selvitys arvioi Suomen rautatieliikenteen kilpailuttamisen edellytyksiä ja mahdollisia vaikutuksia. Rautatietoimialalle ominaiset mittakaavaedut, yhteistuotannon edut sekä liikenteen tiheyden aikaansaamat edut rajoittavat selvästi kilpailun myönteisiä vaikutuksia. Kilpailun toteuttaminen on kannattavaa vain, jos itse kilpailun vaikutus on edellä mainittujen haittojen vastapainoksi positiivinen ja voimakas.

Tässä selvityksessä muun muassa verrataan Suomen rautateiden tuottavuutta Euroopan muiden rautateiden tuottavuuteen yksikertaisen työn tuottavuuden tunnusluvun perusteella. Suomen rautateiden korkea tuottavuus suhteessa muihin huolimatta vähäisistä liikennemääristämme ratakilometriä kohti sekä korkea laatu viittaavat siihen, että VR:n toiminta on ollut kansainvälisesti katsoen varsin tehokasta. Tämä rajoittaa potentiaalia parantaa toimintaa kilpailun kautta. Tehokkuutta ja laatua on vaikea lisätä, jos Suomeen houkutellaan toimijoita, jotka eivät edes omassa kotimaassaan yllä yhtä tehokkaaseen toimintaan kuin VR Suomessa.

Julkaistu: 12.6.2018