Helsingin menestyminen kansainvälisissä vertailuissa – Mitä näistä vertailuista olisi syytä tietää?

Muut julkaisut Anna Idström

Esipuhe

Helsingin sijoittuminen erilaisissa kaupunkivertailuissa herättää kiinnostusta niin kaupunkilaisissa, mediassa kuin kaupungin suunnittelussakin. Kaupunkivertailut saavat tyypillisesti paljon palstatilaa – ja runsaasti klikkauksia sosiaalisessa mediassa – erityisesti silloin, kun Helsinki menestyy vertailuissa hyvin.

Menestystä on useissa vertailuissa tullutkin: Helsinki on pärjännyt erityisen hyvin etenkin elämänlaatua ja asukastyytyväisyyttä mittaavissa tutkimuksissa. Sijoitus on sen sijaan ollut hieman heikompaa niissä vertailuissa, joissa tarkastelun kohteena ovat volyymit – esimerkiksi kaupunkiin saapuvien matkailijoiden määrä tai suorat ulkomaiset investoinnit. Näissä vertailuissa kärkeen kiilaavat tyypillisimmin kokoluokaltaan suuremmat New Yorkin, Pariisin tai Lontoon kaltaiset suurkaupungit.

Tässä julkaisussa esitellään kansainvälisten kaupunkivertailujen kirjoa ja Helsingin menestymistä eri vertailuissa. Samalla tarkastellaan kriittisesti kaupunkivertailujen taustaoletuksia ja niiden tieteellistä tasoa. Erilaisten vertailujen määrä on viime vuosina yleistynyt runsaasti ja joukkoon mahtuu paitsi hyvin tehtyjä tutkimuksia myös viihteellisempää otetta ja suoranaista leikkimielistä hömppääkin. Kaupunkivertailuja luettaessa onkin tärkeää tunnistaa erilaisten vertailujen vaihtelevat lähtökohdat ja tarkoitusperät, jotta niiden luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä voidaan paremmin arvioida.

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa. Elinkeino-osaston projektisuunnittelija Piia Raitavuo on laatinut tutkimuksen liitteenä olevan koosteen kansainvälisistä kaupunkivertailuista, joissa Helsinki on ollut mukana. Tietokeskuksen tutkija Anna Idström on puolestaan perehtynyt kaupunkivertailuiden lähtökohtiin sekä niiden metodologisiin vahvuuksiin ja ongelmiin. Yhteistyön tuloksena syntynyt tutkimus tarjoaa laajan katsauksen erilaisiin kaupunkivertailuihin sekä samalla työkalun näiden vertailujen parempaan ymmärtämiseen.

Helsingissä marraskuussa 2016
Katja Vilkama
tutkimuspäällikkö

Julkaisun tiedot

Idström, A. (2016), Helsingin menestyminen kansainvälisissä vertailuissa – Mitä näistä vertailuista olisi syytä tietää? Tutkimuskatsauksia 2016/11, Helsingin kaupungin tietokeskus.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1455-7266, ISSN: 1796-7236 (pdf)
  • ISBN: 978-952-331-187-9, ISBN: 978-952-331-188-6 (pdf)