Finnish fiscal multipliers with a structural VAR model

Työpaperi 293 Markku Lehmus

Tutkimus arvioi finanssipolitiikan kertoim(i)en suuruutta rakenteellista VAR-mallia ja suomalaisia aineistoja hyödyntäen. Tutkimuksen metodologia perustuu hyvin tunnettuun Blanchardin ja Perottin (2002) artikkeliin. Tutkimuksen perusteella julkisten menojen kerroin on yli yhden suuruinen lyhyellä aikavälillä; verojen kerroin on noin puolet tästä luvusta. Toisin sanoen menojen lisääminen kasvattaa bkt:ta itse menolisäykseen käytettyä summaa enemmän lyhyellä aikavälillä. Verojen kerroinvaikutus on sen sijaan suurempi pitemmällä aikavälillä. Jatkotarkastelut osoittavat, että menojen kerroinvaikutus suurenee, kun julkiset investoinnit lasketaan osaksi julkisia menoja. Kerroinestimaatteihin sisältyy kuitenkin huomattava määrä epävarmuutta.

Julkaistu: 24.9.2014
ISBN: 978-952-209-130-7 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)