Electricity prices in the Finnish retail market

Työpaperit 259 Eero Lehto

Tämä tutkimus tarkastelee hinnoittelua Suomen sähkön vähittäismarkkinoilla. Tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten omistusmuoto vaikuttaa sähköenergian listahintoihin. Myös sähkön hankintakustannusten vaikutusta näihin hintoihin arvioidaan. Tutkimuksessa perustellaan myös sitä, miksi shakoyhtiöiden käyttäytyminen voi osaltaan selittää asiakkaiden suhteellisen vähäistä halua vaihtaa sähkön toimittajaa. Tilastollinen analyysi perustuu sähköyhtiökohtaiseen aineistoon vuosilta 1997–2006.

Julkaistu: 1.3.2010
JEL: L16, L21, L31
ISBN: 978-952-209-080-5
ISSN: 1795-1801