Current wage pressures in some EU countries

Työpaperit 230 Pekka Sauramo

Paperissa analysoidaan tämänhetkisiä palkkapaineita 14 EU-maassa. Palkkapaineita arvioidaan tarkastelemalla työttömyyden ja funktionaalisen tulonjaon kehitystä sekä viime vuosina että myös pidemmän aikavälin kuluessa. Palkkapaineiden kvantifiointi perustuu palkkakäyrien ja dynaamisten palkkayhtälöiden estimoimiseen. Tulosten mukaan paineet palkkojen kansantulo-osuutta nostaviin palkankorotuksiin ovat suurimmat Italiassa ja Espanjassa. Eurooppalaisen palkkakehityksen kannalta tärkeässä Saksassa paineet ovat samankaltaisia mutta eivät niin voimakkaita. Suomessa palkankorotuspaineet ovat jonkin verran vahvempia kuin Saksassa. Suurimmat paineet palkkamalttiin ovat Portugalissa. Tulosten perusteella aiempaa ripeämpi nimellisansioiden kasvu Saksassa voi lähitulevaisuudessa tukea vakaata talouskehitystä euroalueella.

Julkaistu: 1.4.2007
JEL: E24, E25
ISBN: 978-952-209-042-3
ISSN: 1795-1801