Britanniassa muutos 1979

Labore-blogit Ilpo Suoniemi

Yhdistyneessä kuningaskunnassa konservatiivien valtakausi kesti toukokuusta 1979 aina vuosiin 1996–1997, minkä jälkeen Labour hallitsi vuosiin 2009–2010. Valtakauden aloitti Margaret Thatcher, rautarouvaksi sekä pahassa nimitelty että hyvässä nimetty hahmo, joka vetosi retoriikassaan markkinoiden voimaan ja ylivertaiseen toimintatapaan. Hän aloitti julkisten laitosten ja toimintojen yksityistämisaallon, joka levisi epidemian lailla ympäri maailman.

Thatcherin politiikkatoimet eivät nojautuneet niinkään tutkimustietoon kuin ideologiaan ja markkinauskoon. Thatcherin hautajaiset pidettiin 17. huhtikuuta lähes valtiollisten hautajaisten loistokkuudella Pyhän Paavalin katedraalissa Lontoon City:ssä, jonne valtiomiehet Wellingtonin herttua ja Winston Churchill on haudattu. Tieteen ja taiteen merkkimiesten, Newton, Darwin, Shakespeare ja Dickens, hautakivet ovat Westminster Abbey:ssa, jonka naapuritalossa kokoontuu parlamentti.

Thatcher oli taitava poliitikko ja jätti hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät julkisen sektorin ohjelmat, kuten National Health Servicen, yksityistämättä. Olihan ohjelmasta perustamisvaiheen vastustuksen jälkeen tullut erinomaisen suosittu sekä siinä työskentelevien että asiakkaiden keskuudessa. Työmarkkinoiden uudistamisessa suoralla ammattiliittoja vastaan käydyllä kamppailulla sekä sosiaaliturvan ja verotuksen uudistamisessa konservatiivit saavuttivat haluamaansa muutosta. Thatcherin käynnistämään muutokseen vaikutti myös hänen aatekumppaninsa nousu koko vapaan maailman johtoon. Häneen Thatcher loi erinomaiset henkilökohtaiset suhteet, joita pystyttiin käyttämään hyväksi jopa ohi USA:n ulkoministeriön virkamiesten joskus kriittisen suhtautumisen.

Institute for Fiscal Studies julkaisi hiljattain raportin, jossa esitellään laajasti Yhdistyneen Kuningaskunnan asukkaiden elintasoa, tulonjakoa ja köyhyyttä käsitteleviä tuoreita tietoja. Raporttiin sisältyi myös aiempien hallituskausien vertailua hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kuviossa on esitetty eri tulonsaajaryhmien, viidenneksien, tulojen keskimääräinen reaalinen vuosikasvu Isossa-Britanniassa konservatiivien valtakaudella, vuosina 1979–1996/1997, ja vastaava kehitys työväenpuolueen hallituskaudella, 1996/1997–2009.

ptblogi0413

Eri tuloviidenneksien tulojen keskimääräinen reaalinen vuosikasvu Isossa-Britanniassa

Konservatiivien hallituskaudella tulojen kasvu oli selvästi nopeampaa suurituloisemmissa väestöryhmissä: alimmassa viidenneksessä vuosikasvu oli 0,8 prosenttia, kun vastaava luku oli ylimmässä viidenneksessä 2,5. Sitä vastoin työnväenpuolueen hallituskaudella tässä ei näy selviä eroja: alimmassa ja ylimmässä viidenneksessä kasvuvauhti oli sama, 1,7 prosenttia. Hallituskausien välillä keskimääräisessä kasvussa ei ole suurta eroa, 2,1 ja 1,9 prosenttia.

Kvintiileihin eli tuloviidenneksiin perustuva vertailu on karkea ja voi peittää alleen tulojakauman ääripäissä tapahtuvan tuloerojen kasvun. Thatcherin toisen hallituskauden alusta hänen eroamiseensa pääministerin paikalta, vuosina 1984–1990, tuloerot kasvoivat Gini-kertoimella mitattuna jopa 7,5 prosenttiyksiköllä (OECD:n tulonjakoraportin poikkeuksellisen nopeana esiin nostama Suomen tuloerojen kasvu oli 4,7 prosenttia vuosina 1994–2000). Vaikka markkinatulossa mitatut tuloerot tuolloin kasvoivatkin, oli muutos käytettävissä olevissa tuloissa paljon suurempaa. Tulojen uudelleenjaon (verotus ja tulonsiirrot) vaikutus pienenikin tuolloin voimakkaasti (Sir Antony Atkinson 1999, 3rd Wider Annual lecture). Thatcherin jälkeisellä konservatiivien hallituskaudella tuloerot tasaantuivat, ja ne ovat sittemmin kasvaneet kaikkiaan vain pari prosenttiyksikköä.

Talouskehitystä arvioitaessa on ylimpien tulojen kehitys noussut tärkeäksi tutkimusteemaksi. Atkinsonin ja Pikettyn kokoama ylimpien tulojen kehitystä kokoava tutkimusohjelma, johon Suomen osuuden kirjoittivat Markus Jäntti, Marja Riihelä, Risto Sullström ja Matti Tuomala, on selvittänyt tätä ansiokkaasti. Yhdistynyttä kuningaskuntaa käsittelevä luku osoittaa, miten ylimpien tulonsaajien yhden prosentin tulo-osuus kääntyi kasvuun juuri Thatcherin hallituskauden alussa ja nousi 6 prosentista 8,5 prosenttiin kaikista tuloista vuoteen 1990 mennessä. Ylin tulokymmenys sai 3,4 kertaa sen mitä alin tulokymmenys vuonna 1979, mutta vuonna 1990 he saivat viisinkertaiset tulot. Tämä kaikkein suurituloisimpia suosiva kehityssuunta on jatkunut myös konservatiivihallitusten jälkeisenä aikana.

Britanniassa tuloerot kasvoivat Thatcherin aikakaudella nopeimmin koko toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Ei ihme, että Thatcher herätti ristiriitaisia tunteita ja jakoi kansakuntaa. Työväen tai työn päivää tasapuolisesti kaikille toivottaen.