Baby and Pay: The Family Gap in Finland

Työpaperit 236 Jenni Kellokumpu

Perhevapaan aiheuttaman urakatkoksen vaikutusta henkilön palkkaan estimoidaan paneeliaineistolla vuosilta 1995–2002. Estimoitu malli kontrolloi henkilöiden tehtyjen työtuntien määrää. Perhevapailla näyttäisi olevan merkittävä negatiivinen vaikutus naisten palkkoihin Suomessa. Miehillä perhevapaa vaikutus on jopa päinvastainen. Tulokset viittaisivat siihen, että inhimillisen pääoman vähäisempi kertyminen ja jopa heikkeneminen perhe-vapaan aikana on aiheellinen selitys palkkaerolle äitien ja lapsettomien naisten välillä.

Julkaistu: 1.11.2007
ISBN: 978-952-209-050-8
ISSN: 1795-1801