Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuus Suomessa: Alueellinen näkökulma

Studies 81 Böckerman Petri

Published: 2.4.2001
ISBN: 952-5071-55-3
ISSN: 1236-7176