Epätyypilliset työsuhteet ja työuran vakaus Suomessa

Studies 32 Santamäki-Vuori Tuire and Sauramo Pekka

Published: 1990
ISBN: 951-9282-37-8
ISSN: 0358-5980