Makrotaloustieteellisen tutkimuksen ohella makrotalouden lohko tuottaa Laboren talousennusteen ja laatii toimialakohtaisia selvityksiä. Osallistumme myös talouspoliittiseen keskusteluun ja arvioimme kriittisesti päätöksenteossa hyödynnettyjen laskelmien menetelmällistä perustaa. Makrotalouden tutkimuslohkon koordinaattori edustaa Työn ja talouden tutkimus LABOREa valtioneuvoston asettamassa tuottavuuslautakunnassa, ja lohko harjoittaa myös tuottavuuslautakunnan työhön liittyvää Suomen tuottavuuden ja kilpailukyvyn seurantaa.

Tutkimuslohkon keskeisiä tutkimusteemoja ovat: 

 • Taloudellinen kasvu ja suhdannevaihtelu
 • Raha- ja finanssipolitiikka
 • EU-politiikka
 • Globalisaatio
 • Talouspolitiikka
 • Toimialakohtaiset tarkastelut

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Finanssipolitiikan vaikutukset ja rajoitteet 

  Hankkeessa tutkitaan julkisen sektorin menoja ja tuloja koskevien päätösten vaikutuksia kansantalouteen. Arvioimme finanssipolitiikan kerroinvaikutuksia osin uusin menetelmin käyttäen hyväksi kansainvälisessä taloudessa tapahtuvia yllättäviä shokkeja. Jatkossa pyrimme selvittämään myös, missä määrin julkisten investointien kerroinvaikutukset poikkeavat julkisen kulutuksen kerroinvaikutuksista. Lisäksi hankkeessa pyritään arvioimaan EU:n finanssipoliittisten sääntöjen elvyttämiselle asettamien rajoitteiden vaikutuksia Suomen talouteen.

 • Yksityistäminen ja tuottavuus

  Tutkimuksessa tarkastellaan yksityistämisen vaikutusta valtio-omisteisten yritysten tuottavuuteen ja työllisyyteen. Tarkastelu tehdään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka-aineistolla. Tutkimus on rajattu teollisuudessa ja kilpailullisilla markkinoilla toimiviin yrityksiin. Se pyrkii selvittämään, mitkä ovat yksityistämisen todennäköiset vaikutukset yksityistettävään yritykseen ja sen henkilöstöön.

 • Muita ajankohtaisia tutkimushankkeitamme ovat
  • Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja kasvun aikaansaamisessa
  • Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
  • Katsaus rakennusalan talousnäkymiin sekä analyysi rakentamisen tuottavuudesta Suomessa
  • Paperiteollisuuden näkymät ja ilmasto

Yhteyshenkilöt

Tutkimuskoordinaattori

Tutkimuslohkon tutkijat

Uusimmat julkaisumme