Väittelijän vastaukset – Olli Palmén

T&Y 3/2022 Väitöskirjat Susanna Bell
 • Väitöskalenteri

  Savu Rovannon väitöskirja ”Small businesses in the circular economy — Change makers or rule takers?” tarkastettiin Aalto-yliopistossa 5.8.2022.

  VTM Pilvi Posio esitti väitöskirjansa ”Aspired communities: The communities of long-term recovery after the 3.11 disaster in the town of Yamamoto” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 19.8.2022.

  MBA Kimmo Syrjänen esitti väitöskirjansa ”Determining the Cost of Business Continuity Management – A Case Study of IT Service Continuity Management Activity Cost Analysis” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 26.8.2022.

  Siru Kauniston talousoikeuden alaan liittyvä väitöskirja ”Veron kiertämisen tunnistaminen: Oikeuden väärinkäytön kielto VML 28 § tulkinnassa” tarkastettiin Vaasan yliopistossa 2.9.2022.

  Marguerite Beattie väitteli 1.9.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”What explains the uptake of mental health-promoting exercises among adolescents? A reasoned action approach-based process evaluation of the cluster-randomized comparative effectiveness trial “Healthy Learning Mind””.

  Maria Pajuojan johtamisen alan väitöskirja ”From mechanistic measuring to up-to-date understanding: Problematising the study of innovative work behaviour” tarkastettiin Vaasan yliopistossa 2.9.2022.

  Kauppatieteiden maisteri Olli-Matti Laineen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Evidence about the transmission of monetary policy” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 9.9.2022.

  Johanna Nurmi väitteli 9.9.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Understanding individ­uals’ behaviour : Motivational and self-regulatory factors related to physical activity and engagement in the behaviour change process”.

  KTM Ekaterina Panina esitti väitöskirjansa ”Customer Experience Management in Business Markets. Strategic Roles of Target Experiences” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.9.2022.

  Olli Palmén väitteli 16.9.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Macroeconomic Effects of Financial Shocks”.

  VM Liina Junna väitteli 23.9.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Unemployment, health and mortality: Evidence from longitudinal register data”.

  KTM Saara Vaahtoniemen taloustieteen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Money, Merits and Gender : Essays on wage differ­entials” tarkastettiin 30.9.2022 Vaasan yliopistossa.

  DI Jaspreet Walia väitteli 6.10.2022 Aalto-yliopistossa. Tietoverkkotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan nimi on ”Tech­no-economic analysis of 5G network slice provisioning for industry verticals”.

  VTM Hanna Rinne väitteli 7.10.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Differences in mortality and health care use by occupation” (Ammattien väliset erot kuolleisuudessa ja terveyspalveluiden käytössä).

  Dai Shengin väitöskirja ”Essays on Convex Regression and Frontier Estimation” tarkastettiin Aalto-yliopistossa 7.10.2022.

Olli Palmén
Olli Palmén toimii erityisasiantuntijana valtiovarainministeriössä. (Kuva: Olli Palmén)

Kuinka valitsit väitöskirjasi aiheen?

Aloitin taloustieteen perusopinnot vuoden 2008 finanssikriisin kynnyksellä, mikä alun perin herätti kiinnostukseni taloudellisia kriisejä ja rahoitusmarkkinoita kohtaan. Pro gradu -tutkielmani käsitteli 1990-luvun Itä-Aasian valuuttakriisin syntymekanismeja. Valmistumisen jälkeen toimin pankissa analyytikkona, joten seurasin tiiviisti Euroopan velkakriisiä sekä valtioiden ja keskuspankkien roolia kriisien ratkaisijoina. Halu ymmärtää paremmin velkakriisin mekanismeja johdatti minut jatko-opintojen pariin, minkä seurauksena syntyi väitöskirjani ensimmäisen artikkeli, joka käsittelee Euroopan valtionvelkakriisin vaikutusta kriisimaiden pankkien luotonantoon ja sitä kautta muuhun talouteen.

Tuliko työn edetessä yllätyksiä?

Vaikka tutkimukseni lähtökohdat olivat retrospektiivisia, sen teemat ovat yllättäen tavalla tai toisella edelleen ajankohtaisia. Euroopan velkakriisin pahin vaihe päättyi jo vuosikymmen sitten, mutta valtioiden velkakestävyys ja velkaan liittyvät riskit ovat jälleen pinnalla. Tutkimukseni taloudellisen epävarmuuden vaikutuksista suhdanteisiin ovat myös ajankohtaisia ensin koronapandemian ja viimeksi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Nyt kun pitkään kestänyt matalan inflaation jakso näyttäisi ainakin hetkellisesti päättyneen, väitöskirjassani käsittelemäni inflaatioon liittyvät kysymykset ovat myös jälleen ajankohtaisia.

Uskotko, että tutkimus voi tehdä maailmasta paremman paikan?

Tutkimukseni motivaationa on ollut tutkia mekanismeja, jotka ovat johtaneet taloudellisiin kriiseihin ja samalla arvioida erilaisia politiikkatoimenpiteitä kriisien estämiseksi ja niiden kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Seuraava finanssikriisi on todennäköisesti yhtä vaikeasti ennakoitavissa kuin edellinenkin. Toivon kuitenkin, että viimeisen kahden vuosikymmenen aikana syntynyt uusi tutkimuskirjallisuus auttaa tulevien kriisien ehkäisemisessä ja tarjoaa oikeita ratkaisuja niitten hoitoon, mikä vähentäisi kriiseistä aiheutuvia hyvinvoinnin menetyksiä.

Mitä haluaisit tutkia seuraavaksi?

Haluaisin jatkaa väitöskirjaani liittyvää tutkimusta taloudellisen epävarmuuden vaikutuksista suhdannevaihteluihin. Kaasun ja sähkön hinnan viimeaikainen voimakas heilahtelu on aiheuttanut merkittävää levottomuutta energiamarkkinoilla. Mielestäni ajankohtainen kysymys on, miten tämä energianhintoihin liittyvä epävarmuus vaikuttaa energiainvestointeihin, kuluttajahintoihin ja laajemmin taloudelliseen aktiviteettiin.