T&Y & M&A – syvällisen, monipuolisen ja moniäänisen keskustelun puolesta!

T&Y 1/2022 Pääkirjoitus Mika Maliranta
Mika Maliranta (Kuva: Maarit Kytöharju)

Työn ja talouden tutkimus LABORE, lyhyesti Labore, keskittyy soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Pyrimme vahvistamaan poliittisen päätöksenteon tietopohjaa. Osallistumme myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Silloin ei riitä, että tutkijamme puhuvat muille tutkijoille. Meidän on puhuttava myös kielellä, jota ymmärtävät poliitikot, virkamiehet sekä suuri yleisö.

Keskustelu ei ole vain puhumista. Se on myös kuuntelemista. Laadukasta yhteiskuntapoliittista keskustelua tarvitaan, koska poliittiset johtopäätökset eivät riipu pelkästään siitä, miten asiat ovat vaan myös siitä, miten toivoisimme asioiden olevan. Tutkimuksessa keskitytään selvittämään sitä, miten asiat ovat: esimerkiksi miten tekijä X vaikuttaa tekijään Y?

Kun tutkimuksen toimintaperiaatteet ovat kunnossa, arvomaailmoiltaankin erilaiset tutkijat päätyvät samaan vastaukseen, kun heille annetaan sama kysymys ja sama aineisto. Arvomaailma voi toki vaikuttaa tutkimuskysymysten valintaan. Siksikin on hyvä, että tutkijat ovat arvomaailmoiltaan erilaisia. Silloin yhteiskunnan moninaiset kysymykset katetaan paitsi syvällisesti myös laajasti. Tämä tukee demokratiaa.

Veden sameus ei takaa sitä, että lätäkön pohja olisi syvällä, vaikka sitä ei näe.
(Mika Waltari)

Koska talouspoliittiset johtopäätökset riippuvat myös siitä, miten toivoisimme asioiden olevan, yhteiskunnallisia arvoja ei voida sivuuttaa. Niistä on syytä keskustella. Totuuksia on vain yksi, mutta yhteiskunnallisia arvoja monia. Poliittisessa päätöksenteossa tarvitaan arvomaailmojen välisiä kompromisseja ja kompromisseihin puolestaan keskinäistä ymmärrystä. Ja keskinäisen ymmärryksen vahvistamiseen tarvitaan laadukasta yhteiskunnallista keskustelua. Laadukkaaseen keskusteluun kuuluvat syvälliset, monipuoliset ja moniääniset puheenvuorot, joilla on monipuolinen ja laaja kuulijajoukko.

Laboren Talous & Yhteiskunta -lehti haluaa tarjota laadukasta yhteiskuntapoliittista keskustelua suurelle yleisölle. Syvällisyyttä tulee siitä, että artikkelit pohjautuvat tutkimukseen. Monipuolisuus näkyy siinä, että lehdessämme käsitellään monenlaisia talouden ja yhteiskunnan kysymyksiä. Moniäänisyyteen pyritään pyytämällä tekstejä tai haastatteluja arvomaailmaltaan erilaisilta suunnilta.

Ministeri Li Andersson esitti tuoreeltaan T&Y-lehden ensimmäisen uudistetun numeron jälkeen julkisessa Facebook-päivityksessä rankkaa ja hämmentävää kritiikkiä T&Y-lehden uudistusta kohtaan. Hän tiivisti arvionsa lopputoteamukseen: surkeaa.

Kritiikin ravistavuutta korosti se, että kyseessä on puolueen puheenjohtaja sekä opetus- ja kulttuuriministeri. Hän näyttää olevan huolissaan syvällisyyden ja moniäänisyyden katoamisesta. Kyseli vielä Facebook-seuraajiltaan vinkkejä luettavista lehdistä. Näin syntyy some-kuplia.

On totta, että T&Y:n luettavuutta on pyritty parantamaan tuomalla lehteen uusia juttutyyppejä tiedeartikkeleiden oheen. Tällä tavalla laajennamme lukijakuntaamme. Perusteluja on esitetty yllä. Pyrimme sanomaan asioita entistä kirkkaammin. Se ei ole pois syvällisyydestä. Mika Waltari joskus totesi jotenkin niin, että veden sameus ei takaa sitä, että lätäkön pohja olisi syvällä, vaikka sitä ei näe. Myöskään sameuden kirkastaminen ei tee lätäkköä yhtään matalammaksi, vaikka se voi siltä näyttää.

Useista pyynnöistäni huolimatta Li Andersson ei suostunut kirjoittamaan lehteemme tästä teemasta. Syvällisyys ja moniäänisyys ovat kuitenkin asioita, joista valtaapitävien olisi syytä käsitellä myös lehdissä eikä vain Facebook-päivityksissä omille seuraajilleen.

Facebook-päivityksessään Li Andersson oli ottanut kuvan T&Y-lehden aukeamasta, jossa oli kuva Laboren M&A-podcast-jaksoa esittelevästä jutusta. Kuvassa podcastin tekijät, allekirjoittanut ja Matti Apunen, hulluttelemme soittimien kanssa. Kuvan vieressä on humoristinen haastattelu meistä.

Juttu heijastaa M&A-podcastin periaatetta: otamme taloustieteelliset ja -poliittiset kysymykset aina tosissaan, mutta pieni pilke silmäkulmassa. Myös M&A tarjoaa foorumin syvälliselle ja moniääniselle yhteiskuntapoliittiselle keskustelulle – mutta pari piirua T&Y:tä leikkisämmin.

Kirjoittaja