SisällysluetteloTalous & Yhteiskunta 4/2004

 • Heikki Taimio: Pääkirjoitus – Tuottajan ja kuluttajan ristiriita
 • Jukka Pekkarinen: Kilpailupolitiikka noussut eturiviin, tutkimusta tarvitaan
 • Kalle Määttä: Taloustieteelliset argumentit kilpailurajoituslakia sovellettaessa
 • Martti Virtanen: Kommentti Kalle Määtän esitelmään
 • Markku Stenborg: Onko oligopoli kilpailuongelma? Viimeaikaisen tutkimuksen opit ja välineet kilpailupolitiikalle
 • Jaana Hautala: Kommentti Markku Stenborgin esitelmään
 • Ari Ahonen: Hintakatto ja uusi sääntelyn teoria: talousteoreettisia varaumia
 • Jukka Pirttilä: Kommentti Ari Ahosen esitelmään
 • Tom Björkroth ja Aki Koponen: Markkinarakenteen takana – yrityskohtaiset kilpailuedut, kilpailu markkinoilla ja kilpailunseuranta
 • Mikko Puhakka: Kommentti Tom Björkrothin ja Aki Koposen esitelmään
 • Eero Lehto: Yrityskauppojen vaikutus kilpailuun: empiirisiä tuloksia Suomesta
 • Jyrki Ali-Yrkkö: Kommentti Eero Lehdon esitelmään
 • Ville Aalto-Setälä: Kilpailun hintoja laskeva vaikutus – tapaus lääkevaihto
 • Ismo Linnosmaa: Kommentti Ville Aalto-Setälän esitelmään
 • Martti Virtanen: Seminaarin päätössanat
 • Suhdanteet yhdellä silmäyksellä

Koko lehti PDF-muodossa