Laboren tutkimusjohtajaksi on nimitetty KTT Tuomo Suhonen

T&Y 2/2022 Laboren uutisia Essi Lindberg
Tuomo Suhonen
Tuomo Suhonen (Kuva: Maarit Kytöharju)

Kauppatieteiden tohtori (KTT) Tuomo Suhonen nimitettiin Laboren tutkimusjohtajaksi 1.5.2022 alkaen. Hän toimi aiemmin Laboren työmarkkinoiden tutkimuslohkon tutkimusohjaajana sekä Laboren vt. tutkimusjohtajana. Tuomo Suhonen on tutkimustoiminnassaan suuntautunut erityisesti työmarkkinoiden ja koulutuksen kysymyksiin. Hän on tarkastellut muun muassa yksilöiden koulutusvalintojen taustalla olevia tekijöitä ja vaikutuksia menestykseen työmarkkinoilla sekä korkeakoulujärjestelmän laajentumisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Suhosen valinta Laboren tutkimusjohtajaksi vahvistaa tutkimuslaitoksen panostusta työmarkkinoiden ja talouden kehityksen tutkimukseen hienoilla aineistoilla ja ajanmukaisilla analyysivälineillä.

Kirjoittaja