Innovoinnin tukeminen luo kasvua

T&Y 2/2022 Haastattelu Susanna Bell

Korona, Ukrainan sota ja Venäjä-pakotteet ovat shokkeja, joihin yritysten on vain sopeuduttava. Yritysten toimintaympäristössä on kuitenkin paljon asioita, joihin voidaan vaikuttaa.

Jyri Häkämies
Jyri Häkämies (Kuva: Rob Orthen)

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies, mihin taloudellisesti kestävä tulevaisuus perustuu?

Uudistuvaan markkinatalouteen, jossa kauppapolitiikka toimii eikä aseta esteitä aidolle ja reilulle kilpailulle. Kestävä tulevaisuus joudutaan sovittamaan aiempaa enemmän rajallisiin resursseihin ja ilmastonkriisin todellisuuteen. Sen saavuttaminen vaatii uudistumista niin yrityksiltä kuin kansalaisiltakin.

Mitkä ovat kilpailukyvyn edellytykset?

Kasvuhakuiset ja uudistuvat yritykset. Jotta Suomessa on näitä tulevaisuudessa lisää rakentamassa taloudellisesti kestävää tulevaisuutta, yritysten toimintaympäristön on oltava kunnossa. Yrittämistä ja omistajayrittäjyyttä on arvostettava nykyistä enemmän, rahoituksen on oltava kunnossa, innovaatioympäristön on oltava ennustettava ja kilpailukykyinen, lisäksi yrityksille on oltava riittävästi osaavaa työvoimaa tarjolla.

TKI-ympäristön kuntotalkoisiin EK on merkittävästi vaikuttanut. Tällä hallituskaudella parlamentaarinen TKI-ryhmä teki hyvät suositukset. Nyt ne pitää panna toimeen. Mutta osaajapulaan tarvitaan monikärkinen ratkaisu, johon kuuluu koulutuksen kehittäminen, jatkuva oppiminen ja ulkomaisten osaajien saaminen ripeästi työmarkkinoillemme.

Kuinka tärkeitä innovaatiot ovat suomalaiselle elinkeinoelämälle?

Äärimmäisen tärkeitä! Yritysten sinnikäs ja kunnianhimoinen innovointi on nostanut maamme kehittyneiden maiden kärkijoukkoihin. Innovaatiotoiminta on luonut lukuisia menetystarinoita, joilla on kiivetty kansainväliseen kärkeen. Innovaatiotoiminta uudistaa kaikkia toimialoja.

Yrityksemme tekevät poikkeuksellisen paljon yhteistyötä niin toisten yritysten kuin korkeakoulujen ja tutkimuslaitostenkin kanssa innovoidessaan. Tuloksena syntyy kasvua, joka tuottaa sitä taloudellista väljyyttä, jolla ylläpidämme myös tervettä hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvun aikaansaaminen kestävästi on äärimmäisen tärkeää, sillä kasvu maksaa velan, myös sen mitä globaaleista shokeista johtuen olemme joutuneet ottamaan.

Mitkä ovat Suomen vahvuudet?

Vahvuutenamme on juuri sellainen kansallinen mieliala, jota taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää: kyky yhteistyöhön ja halu innovoida. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää hyvin monimutkaisia ratkaisuja. Niitä syntyy verkostoissa ja yhteistyön tuloksena.

Kirjoittaja