Ajankohtaista Laboressa

T&Y 4/2021 Laboren uutisia Essi Lindberg

Taloustieteen taju tulkkaa taloustiedettä nuorille

Vuonna 2021 taloustutkimuslaitokset eli Labore (ent. PT), Etla, VATT ja PTT toteuttavat yhteistyönä hanketta nimeltä Taloustieteen taju, jossa edistetään so­vel­tavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta Suomessa ja houkutellaan nuoria taloustieteen pariin muun muassa somessa. Taloustieteen taju on osa Suomen Akatemian Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Taloustieteentaju.fi -sivuille on koottu yleistajuisia blogitekstejä tutkimuksista eri teemoista. Vuoden huipennuksena hanke julkaisee neljän videon sarjan, jossa paneudutaan neljään kiinnostavaan taloustieteen tutkimusteemaan. Videot löytyvät hankkeen omilta Youtube-sivuilta.

Taloustieteen taju tulkkaa taloustiedettä nuorille

Kirjoittaja