Blogi on Laboren tutkijoiden oma foorumi tutkimuspohjaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Blogia kirjoittavat Laboren omat tutkijat tutkimuksiinsa liittyvistä aiheista ja tutkimusjulkaisujen sivutuotteena syntyneistä uusista avauksista.