Ylikoulutusta korkeakoulutettujen työmarkkinoilla?

Muut julkaisut Tutkimukset 87 Ulla Hämäläinen

Yliopistoista valmistuneiden työtehtävät vastaavat kansainvälisesti verraten hyvin heidän koulutustasoaan. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen itsensä ylikoulutetuksi kokevia on noin 11 prosenttia. Kansainvälisissä tutkimuksissa jopa kolmannes on ilmaissut olevansa ylikoulutettu tehtäviinsä. Ylikoulutus on yleisempää yksityisellä kuin julkisella sektorilla, ja se on yhteydessä työmarkkinoille tuloon liittyviin ongelmiin. Ylikoulutuksen todennäköisyyttä lisää myös ennen yliopisto-opintojen aloittamista suoritettu keskiasteen tutkinto.

Julkaistu: 17.3.2003
ISBN: 952-5071-79-0
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote