Yksityisen ja kuntasektorin väliset palkkaerot – Onko maakunnalla väliä?

Vertaisarvioidut julkaisut Eetu Isotalo, Terhi Maczulskij

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisen ja kuntasektorin välisiä palkkaeroja Suomen maakunnissa. Eri alueiden välillä löytyy huomattaviakin eroja. Muun muassa matalamman työttömyyden maakunnissa yksityisen sektorin palkkapreemio on tyypillisesti suurempi, ja tämä palkkaero yksityisen sektorin hyväksi on suurempi miehillä kuin naisilla.

Julkaisun tiedot

Maczulskij, T. & Isotalo, E. (2021), Yksityisen ja kuntasektorin väliset palkkaerot – Onko maakunnalla väliä? Yhteiskuntapolitiikka, 86(1), 16–27.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1455–6901, ISSN: 1458-6118 (pdf)