Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen ja tutkimustulosten läpinäkyvyyden ristiaallokossa

Vertaisarvioidut julkaisut Mika Maliranta, Juho Saari, Janne Tukiainen

Tiivistelmä

Yhteiskunnallisen päätöksenteon, johtamisen ja toiminnan tueksi tarvitaan yhä enemmän, nopeammin ja laadukkaampaa tietoa. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on myös määritelty yhdeksi yliopistojen keskeiseksi tehtäväksi opetuksen ja tutkimuksen rinnalle. Tutkimuksen rahoitusmalleja onkin Suomessa tällä vuosituhannella muutettu, jotta yhteiskunnan tietotarpeita voitaisiin täyttää aikaisempaa paremmin.

Julkaisu

Maliranta, M., Tukiainen, J. & Saari, J. (2023), Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen ja tutkimustulosten läpinäkyvyyden ristiaallokossa, Politiikka, 65(2), 184–187.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 2669-8617

Muut julkaisut