Who leaves and who stays? Outmigration of Estonian immigrants from Finland and its impact on economic assimilation of Estonian immigrants in Finland

Työpaperi 282 Merja Kauhanen, Mari Kangasniemi

Tutkimuksessa on analysoitu Suomeen vuosina 2000–2006 tulleiden virolaisten maahanmuuttajien maastamuuttoa ja assimilaatiota työllisyyden ja palkan suhteen. Analyysissä on hyödynnetty rekisteripohjaista paneeliaineistoa. Poismuuton todennäköisyyttä estimoidaan elinaikamallilla, jonka tulokset viittaavat siihen, että korkeat työ- ja yrittäjätulot vähentävät poismuuton todennäköisyyttä alkuvuosina. Myös työvoiman ulkopuolella olemisella näyttää olevan positiivinen vaikutus poismuuttoon. Maahanmuuttajien työssäolotodennäköisyys nousee pääosin ajan myötä pisimpienkin havaittavien maassaolojaksojen aikana eli seitsemäntenäkin maassaolovuonna. Sen sijaan töissä olevien kuukausiansiot eivät neljännen maassaolovuoden jälkeen nouse. Alkuperäinen palkkaero riippuu paljon maahantuloiästä ja sukupuolesta. Työllisyys- ja palkkaprofiilit ovat pääosin samanmuotoisia silloinkin, kun ne maahanmuuttajat, joiden havaitaan poistuvan maasta, poistetaan aineistosta.

Julkaistu: 1.12.2012
JEL: J15, J61
ISBN: 978-952-209-112-3
ISSN: 1795-1801