Who chooses to become a public sector employee?

Työpapereita 301 Terhi Maczulskij

Tutkimuksessa tarkastellaan henkilön taustaominaisuuksien vaikutuksia päätyä julkisen sektorin työntekijäksi. Tarkastelu tehdään suomalaisella kaksosaineistolla, jonka avulla voidaan ottaa huomioon perhetaustaan ja genetiikkaan liittyvien muuten havaitsemattomien tekijöiden vaikutus. Tutkimuksessa käytetty aineisto kattaa vuodet 1990–2009. Tutkimusaineiston paneeliominaisuutta hyödynnetään tarkastelemalla henkilön siirtymiä yksityisen sektorin palveluksesta julkisen sektorin palvelukseen. Tulosten mukaan korkeampi koulutus ja ammatilliset preferenssit ovat yhteydessä henkilöiden päätymiseen julkisen sektorin palkkalistoille. Perheen perustaminen on myös positiivisesti yhteydessä henkilön todennäköisyyteen siirtyä yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille. Perheen perustamisen myötä riskin karttaminen kasvaa ja hakeutuminen vakaampiin ja vähemmän riskialttiisiin työsuhteisiin lisääntyy. Ekstrovertit henkilöt päätyvät myös muita todennäköisemmin julkisen sektorin työpaikkoihin. Myös palkka vaikuttaa siirtymiin. Korkeammilla palkkaluokilla työskentelevät jäävät todennäköisemmin yksityisen sektorin palvelukseen, koska julkisella sektorilla maksetaan näillä palkkaluokilla pienempää palkkaa.

Julkaistu: 22.12.2015
ISBN: 978-952-209-145-1
ISSN: 1795-1801 (pdf)