Where do workers from declining routine jobs go and does migration matter?

Työpaperit 314 Merja Kauhanen, Terhi Maczulskij

Tutkimuksessa tarkasteltiin työmarkkinoiden rakennemuutosta ja sitä, mihin supistuvissa ammateissa olevat työntekijät päätyvät. Tulosten mukaan mm. toimistotyöntekijöillä on suurempi todennäköisyys nousta korkeammille palkkaluokille teollisuuden alan työntekijöihin verrattuna. Perinteisen teollisuuden alojen työntekijät päätyvät puolestaan suuremmalla todennäköisyydellä työttömiksi tai tippuvat matalapalkka-aloille. Muuttaminen vientivetoisiin maakuntiin, kuten Uudellemaalle, näyttäisi lieventävän työmarkkinoiden rakennemuutoksesta aiheutuvia kustannuksia yksilötasolla.

Julkaistu: 3.8.2017
JEL: J23, J62, R23
ISBN: 978-952-209-164-2 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
Tiedote