What makes you work while you are sick? Evidence from a survey of union members

Työpapereita 244 Petri Böckerman, Erkki Laukkanen

Tutkimuksessa tarkastellaan sairauspoissaoloihin ja sairaana työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä käyttäen SAK:n työolobarometria vuodelta 2008. Työaikamuodot vaikuttavat poissaoloja enemmän sairaana työskentelyyn. Kokoaikatyö, toteutuneen ja halutun työajan epäsuhta, vuoro- ja periodityö sekä ylipitkä viikkotyöaika lisäävät todennäköisyyttä työskennellä sairaana. Säännöllinen ylityö lisää myös sairaana työskentelyä, mutta vastaavasti vähentää sairauspoissaoloja. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että kolmen päivän sairausloman mahdollisuus ilman lääkärintodistusta sekä tehokkuusvaatimusten löysääminen vähentävät sairaana työskentelyä.

Julkaistu: 1.9.2008
ISBN: 978-952-209-060-7
ISSN: 1795-1801