Wages and labor demand in Finland

Muut julkaisut Tutkimukset 69 Hannu Piekkola

Palkansaajien tutkimuslaitos on julkaissut tutkimuksen yritysten työvoiman kysynnästä ja palkanmuodostuksesta koskien erityisesti yritysten kannattavuuden, velkaisuuden ja yrityskoon vaikutuksia. Tutkimuksen suoritti kauppa- ja teollisuusministeriön rahoituksella VTT Hannu Piekkola.Suurissa yrityksissä palkkakustannukset vaikuttavat vähän työvoiman kysyntään. Yritysten kannattavuus vaikuttaa palkanmuodostukseen samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa. Suurtyöttömyyttä selittää palkkojen joustamattomuuden sijaan työn alhainen tuottavuus ja yritysten vaikea rahoitustilanne laman aikana. Viime vuosina yritysten rahoituksellisen aseman paraneminen on ollut keskeistä työttömyyden vähenemiselle.

Julkaistu: 26.2.1998
ISBN: 952–5071–15–4
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote