Wage Returns to Training: Evidence from Finland

Muut julkaisut Tutkimuksia 110 Erkki Laukkanen

Kirjallisuuden mukaan ammatillisten aikuiskoulutuksen palkkavaikutus on positiivinen ja suuri, jopa yllättävän suuri, kun vertailukohteena pidetään tuottoa yhtä nuorella iällä hankittua koulutusvuotta kohti. Monissa maissa, kuten myös EU:ssa, keskustellaan mahdollisesta ali-investoinnista ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Päätelmien tekemistä kuitenkin vaikeuttaa se, että ammatillisen aikuiskoulutuksen tuotto näyttää riippuvan käytettävissä olevasta aineistosta, tarkasteltavasta maasta ja estimoinnissa käytetystä mallista. Tässä tutkimuksessa ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus estimoidaan Suomen aikuiskoulutustutkimuksien 1990, 1995 ja 2000 aineistolla, joka kattaa varsin hyvin “kilpailevat” inhimillisen pääoman muodot. Tavanomaisella elinkaarimallilla estimoidut tulokset viittaavat siihen, että yksi kurssi ammatillista aikuiskoulutusta nostaa bruttotuntipalkkaa noin 1.3–1.8 prosenttia. Modifioidussa, todellisiin työkokemus- ja koulutusvuosiin perustavassa mallissa, joka sisältää myös mitatun kyvykkyyden, tuotto on hieman pienempi, noin yhden prosentin, mutta silti yllättävän suuri yhdelle koulutusvuodelle estimoituun tuottoon verrattuna. Henkilöstökoulutuksen tuotto on estimoitu myös lyhyellä aikavälillä, noin kaksi vuotta koulutuksen hankkimisen jälkeen. Tulosten mukaan tuotto on positiivinen ja suuri, kun henkilöstökoulutus on ollut riittävän pitkäkestoista. Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että ammatilliseen aikuiskoulutukseen investoidaan liian vähän. Siksi sen integrointia muodolliseen, tutkintoperusteiseen koulutusjärjestelmään pitäisi harkita.

Julkaistu: 16.4.2010
ISBN: 978-952-209-077-5
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,50 €
Tiivistelmä