Verotus ja tasa-arvo

Muut julkaisut Kirjat Työväen taloudellinen tutkimuslaitos TTT

Verotus ja tasa-arvo

Verotuksen merkitys valtion ja kuntien tulonlähteenä, tuloerojen tasaajana sekä taloudellisen kehityksen säätelijänä on jatkuvasti lisääntynyt. Verotuskysymysten poliittisesta ajankohtaisuudesta huolimatta on erittäin vaikea muodostaa yhtenäistä kuvaa Suomen hajanaisesta ja sokkeloisesta verolainsäädännöstä.

Tässä teoksessa kartoitetaan suomalaisen veropolitiikan sisältöä ja vaikutuksia työväenliikkeen kannalta sekä esitetään lainsäädännön uudistusvaatimuksia. Esillä ovat mm.:

  • palkkatyöläisten verotus ja tulonsiirrot
  • kunnallisverotus ja kuntien taloudelliset ongelmat
  • arvonnousun, pääomatulojen, omaisuuden ja perinnön verotus
  • yritysverotus
  • maatalouden ja metsänomistajien verotus
  • arvonlisävero ja nykyinen liikevaihtoverotus

Teoksessa esiintyvät kirjoitukset heijastelevat kummankin suuren työväenryhmittymän, sosialidemokraattien ja kansandemokraattien näkemyksiä ajankohtaisten veropoliittisten uudistustavoitteiden suuntaviivoista. Artikkelien sisällöstä vastaavat viime kädessä kuitenkin kirjoittajat, jotka yhtä lukuunottamatta ovat Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijoita.

Julkaistu: 1975
ISBN: 951-9281-03-7