Uskottavan arvioinnin tulee olla entistä kiinteämpi osa oppisopimuskoulutusjärjestelmää

Lausunnot Hannu Karhunen

Lausunto eduskunnan työelämä‐ ja tasa‐arvovaliokunnalle aiheesta HE 189/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta.