Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kouluttaminen Suomessa kannattaa

Uutinen
Laboren tekemän ja Opetushallituksen tilaaman selvityksen mukaan koulutusvientialan kokonaisarvo Suomen taloudessa oli lähes miljardi euroa vuonna 2019. Arvonlisästä suurin osa tulee ulkomaalaisten opiskelijoiden valmistumisen jälkeisestä työpanoksesta Suomessa.

 

Opetushallituksessa toimivan, suomalaista koulutusvientiä vauhdittavan Education Finland -ohjelman tavoitteena on, että koulutusviennin arvo kasvaa miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman Laborelta tilaaman tuoreen selvityksen mukaan tavoitteeseen päästään selvästi ennakoitua nopeammin.

Laboren selvityksessä arvioidaan koulutusviennin arvoa Suomen kansantaloudelle ja julkiselle sektorille Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen tuottamien kysely- ja rekisteriaineistojen avulla. Lisäksi selvityksen tulosten ja aiemman kirjallisuuden pohjalta esitetään toimenpidesuosituksia koulutusviennin arvon mittaamiseksi tulevaisuudessa.

Koulutusviennin tuomasta vajaan miljardin arvonlisästä neljä viidesosaa on seurausta ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kouluttamisesta Suomessa, mistä syntyy merkittävää arvonlisää opiskelijoiden kulutuksen ja erityisesti valmistuneiden opiskelijoiden työpanoksen kautta. Lopuista viidesosasta merkittävä osa tulee kustannustoiminta-alan koulutukseen liittyvästä viennistä.

Selvityksen mukaan lukuvuonna 2019–2020 korkeakoulujen ulkomaalaisilla tutkinto-opiskelijoilla oli 81 miljoonan euron positiivinen vaikutus julkiseen talouteen. Laskelmassa on huomioitu sekä kyseisenä lukuvuonna opiskelijoiden koulutukseen käytetyt resurssit että heiltä saadut nettomääräiset lukuvuosimaksut. Lisäksi on huomioitu epäsuorat tulonsiirtovaikutukset opiskelijoiden kulutuksen ja työnteon kautta sekä vuosina 2000–2019 valmistuneiden ulkomaalaisten ansaitsemien tulojen kautta.

Tutkimusryhmä: Hannu Karhunen, Milla NyyssönenTuomo Suhonen ja Juuso Villanen.

Selvitys suomalaisen koulutusviennin taloudellisesta arvosta.
Linkki tutkimusjohtaja Tuomo Suhosen Labore-blogikirjoitukseen.
Linkki OPH:n julkaisemaan mediatiedotteeseen selvityksestä.