Ulkoiset häiriöt, markkinarakenne ja toimialoittainen työllisyys Suomessa

Muut julkaisut Tutkimuksia 23 Risto Vaittinen

Julkaistu: 1989
ISBN: 951-9282-21-1
ISSN: 0358-5980
Hinta: 70 mk