Työvoimapulan taustalla usein liian pieni palkka sekä työn kestoon ja rekrytointiin liittyvät puutteet

Mediatiedote
Julkaisuvapaa  25.6. klo 8

Tänään julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan työvoimapulaa sekä avoinna olevien työpaikkojen laatua. Tutkimukseen valitut SAK:laiset ja muutamat muut ammattiryhmät sijoittuvat avoimien työpaikkojen laatuindikaattorissa heikoimpaan- ja keskiryhmään. Vuonna 2019 työvoiman saatavuudessa esiintyi ongelmia erityisesti suojelu- ja vartiointityöntekijöiden, teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden, siivoojien ja kotiapulaisten sekä postinjakajien tehtävissä. Tämä käy ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) toteuttamasta tutkimuksesta, jonka tilasi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK). 

Työvoimapulakeskustelussa vähemmälle huomiolle on jäänyt avoinna olevien työpaikkojen laatu. Tutkimuksessa keskitytään avointen työpaikkojen epätyypillisten piirteiden kuten ei-kokopäiväisen työn, kestoltaan lyhyiden työsuhteiden sekä muun kuin palkkatyön osuuksiin tarjolla olevista avoimista työpaikoista. Kaikkiin ammattiryhmiin verrattuna valtaosassa tarkastelun kohteena olevista ammattiryhmistä on keskimäärin enemmän epätyypillisen työn piirteitä.

”Kansainvälisessä tutkimuksessakin on osoitettu, että yritystasolla vaikeudet työpaikkojen täyttämisessä saattavat johtua tarjotusta palkasta ja työn laadun muista piirteistä tai rekrytointiprosessin tehottomuudesta sen sijaan, että työnetsijöiden joukosta ei löytyisi sopivia ehdokkaita”, kertoo PT:n erikoistutkija Merja Kauhanen.  

Avointen työpaikkojen laadun ohella PT:n toteuttamassa tutkimuksessa tarkastellaan työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja kokonaistasolla ja valituissa SAK:laisissa ja muutamissa muissa ammattiryhmissä sekä tilastollisten että laadullisiin arvioihin perustuvien indikaattoreiden avulla.  

Tilastoihin ja kyselyihin perustuvat mittarit antavat osittain erilaisen kuvan tarkastelluilla aloilla esiintyvistä ongelmista työvoiman saavuudessa. Työttömät työnhakijat/avoimet työpaikat -suhteiden perusteella työvoiman saatavuudessa esiintyi ongelmia vuonna 2019 erityisesti suojelu- ja vartiointityöntekijöiden, teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden, siivoojien ja kotiapulaisten sekä postinjakajien tehtävissä. Muiden ammattiryhmien osalta työmarkkinat olivat tasapainoiset koko maassa, vaikka joitakin alueellisia eroja löytyy.

Tutkimuksessa avointen työpaikkojen laadun tarkastelussa hyödynnetään kattavaa julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2018.  Työvoimapulan ja työvoimakapeikkojen tilastollisissa tarkasteluissa hyödynnetään pääasiallisina aineistoina työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoja sekä ammattibarometritietoja ja Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston tietoja. 

Tutkimuksen rahoitti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.

Tutkimusryhmä: erikoistutkija Merja Kauhanen, PT ja nuorempi tutkija Sanni Kiviholma, PT.

  

Lisätietoja

Erikoistutkija Merja Kauhanen, PT, merja.kauhanen@labore.fi, p. 040 940 1946

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, haastattelupyynnöt viestinnän asiantuntija Pirjo Pajunen, p. 040 527 6429