Työväenliikkeen pääomat ja liikelaitokset. Osa II, Erillisselvitykset

Työpaperit 43 Koskela Heikki