Työväenliikkeen pääomat ja liikelaitokset. Osa II, Erillisselvitykset

Työpaperi 43 Koskela Heikki