Työväenliikkeen pääomat ja liikelaitokset. Osa I, Yleiskatsaus

Työpaperi 42 Koskela Heikki ja Oksanen Heikki