Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa

Työpapereita 266 Olli Kärkkäinen

Tässä tutkimuksessa käsitellään työn vastaanottamisen kannustimia Suomessa. Työn vastaanottamisen kannustimia tarkastellaan laskemalla mikrosimulaation avulla työttömille työllistymisveroasteita. Työllistymisveroaste kertoo, kuinka suuri osa työllistymisen aiheuttamasta tulon kasvusta menee kasvaneisiin veroihin ja vähentyneisiin sosiaalietuuksiin. Työn vastaanottamisen kannustimia tarkastellaan sekä kokoaikaisen että osa-aikaisen työn tapauksessa. Osa-aikaisen työn kannustimia laskettaessa huomioidaan myös työttömän mahdollisuus soviteltuun työttömyysetuuteen. Työllistymisveroasteiden lisäksi tutkimuksessa lasketaan efektiivinen marginaaliveroaste tapauksessa, jossa puolipäivätyötä tekevä siirtyy kokopäivätyöhön. Tutkimuksen tuloksien mukaan työllistymisveroasteet ovat keskimäärin pienempiä kokopäivätyötä vastaanotettaessa kuin soviteltua puolipäivätyötä vastaanotettaessa. Ilman työttömyysetuuksien sovittelua on keskimääräinen työllistymisveroaste puolipäivätyötä vastaanotettaessa hyvin korkea, yli 90 %. Puolipäivätyöstä kokopäivätyöhön siirtyvän taloudelliset kannustimet riippuvat huomattavasti siitä, työllistyykö soviteltua puolipäivätyötä tekevä korkeammalle tulotasolle kuin työtön. Jos puolipäivätyöstä työllistyy korkeammalle palkkatasolle, ovat soviteltua puolipäivätyötä tekevän kannustimet kokopäivätyön vastaanottamiseen huomattavasti paremmat kuin työttömällä. Jos odotettu palkka on molemmille sama, on puolipäivätöitä tekevien keskimääräinen efektiivinen marginaaliveroaste pienempi kuin työttömien työllistymisveroaste, mutta kannustinloukussa olevien osuus on puolipäivätöissä suurempi. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka työn vastaanottamisen kannustimia voitaisiin parantaa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmää muuttamalla. Kannustinpaketeissa muutettiin kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä siten, että vähennys on suurempi lapsiperheille. Yhdessä paketissa pienennettiin myös asumistuen omavastuuosuuksia. Parhaiten kannustinloukkuja yksinhuoltajilta vähensi paketti, jossa toteutettiin muutos sekä ansiotulovähennykseen että asumistukeen.

Julkaistu: 1.1.2011
ISBN: 978-952-209-089-8
ISSN: 1795-1801