Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus – mihin rutiininomaista työtä tekevät päätyvät?

Vertaisarvioidut julkaisut Merja Kauhanen, Terhi Maczulskij

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan työmarkkinoiden rakennemuutosta ja sitä mihin supistuvissa ammateissa olevat työntekijät päätyvät. Tarkastelu tehdään myös alueellisen muuttoliikkeen näkökulmasta. Tulosten mukaan rutiininomaisia ja kognitiivisia taitoja vaativien ammattien työntekijöillä on selvästi suurempi todennäköisyys työllistyä uudelleen ja nousta korkeammille palkkaluokille rutiininomaista ja fyysistä työtä tekeviin työntekijöihin verrattuna. Alueellinen keskittyminen vientivetoisiin ja teollistuneisiin maakuntiin lieventää työmarkkinoiden rakennemuutoksesta aiheutuvia kustannuksia yksilötasolla. Paradoksaalista on se, että nämä alueet ovat myös vahvasti polarisoituneita.

Julkaisun tiedot

Maczulskij, T. & Kauhanen, M. (2016), Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus – mihin rutiininomaista työtä tekevät päätyvät?, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 112(3), 284–296.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 0022-8427