Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta

Kirja Heikki Taimio, (toim.)

Sisällysluettelo

  • Heikki Taimio: Johdanto: mitä oikein tapahtui?
  • Pekka Sauramo ja Ritva Oesch: Miten Suomen talouden kasvutapa on muuttunut?
  • Eero Lehto: Maantieteen ja luonnonvarojen muodostamat edut ja haitat talouskasvun tekijöinä
  • Ilkka Kiema: Miten pyrkimys vakauteen ja EU:n ytimiin vei meidät säännöstelyviidakkoon? – Suomen rahapolitiikan historiaa ja eurojärjestelmän kehitysnäkymiä
  • Seija Ilmakunnas: Työmarkkinoiden sopeutuminen rahaliiton ja talouskriisin testissä
  • Merja Kauhanen: Työllisyys ja työttömyys – Miten suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet?
  • Marja Riihelä ja Ilpo Suoniemi: Miksi Suomen tuloerot ja köyhyys ovat kääntyneet kasvuun?
  • Olli Savela, Heikki Taimio ja Hannu Tanninen: Hyvinvointivaltion nousu ja lasku (+ Verkkoliite)
  • Kirjoittajat

Tiedote

Julkaistu: 23.11.2017
ISBN: 978-952-209-169-7
Hinta: 15 € (+ postituskulut)

Lukijalle

Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta100-vuotiaan itsenäisyytensä aikana Suomi on kehittynyt maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollistumisen kautta palveluvaltaiseksi ja kansainvälistyneeksi taloudeksi, jossa työssäkäyvistä 6/7 on palkansaajia ja elintaso on 15 kertaa korkeampi. Nousu ei ole kuitenkaan sujunut tasaisesti ilman muutoksia, käänteitä ja notkahduksia. Viimeisimmät suuret murroskohdat ovat olleet 1990-luvun Suuri Lama ja 2000-luvun finanssikriisiä seurannut Suuri Taantuma. Niillä on ollut monenlaisia vaikutuksia palkansaajiin ja kaikkiin kansalaisiin.

Tässä kirjassa pohditaan tapahtuneita muutoksia Suomen kasvumallissa, tulonjaossa, työmarkkinoilla, rahataloudessa ja hyvinvointivaltiossa. Pääpaino on viime vuosikymmenissä, joita ovat sävyttäneet mm. investointiasteen lasku, työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän ja hyvinvointivaltion eri vaiheet, tuloerojen kasvu ja Euroopan integraatio.

Kirjan idea syntyi jo kesällä 2015 Palkansaajien tutkimuslaitoksen pitkäaikaisimman tutkijan Pekka Sauramon suunnitelmasta kirjoittaa Suomen kasvutavasta ennen jäämistään eläkkeelle syyskuussa 2017. Meillä muillakin kehittyi ajatuksia omasta artikkelista kirjaan, joka julkaistaisiin maamme 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Päätimme myös ottaa mukaan muutamia kollegoitamme laitoksen ulkopuolelta. Saimme virikkeitä yhteisistä keskusteluistamme, mutta emme ole käsitelleet tekstejämme kollektiivisesti ja vastaamme kukin itse omista arvioistamme.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat ovat tehneet jo lähes puolen vuosisadan ajan laadukkaita tutkimuksia keskeisistä tutkimusalueistaan työmarkkinoista, julkisesta taloudesta sekä makrotaloudesta ja talouspolitiikasta. Palkansaajanäkökulmasta on etsitty vastauksia palkansaajia koskettaviin kysymyksiin. Tämän tietokirjan tarkoitus on kertoa näiden ja monien muidenkin kiinnostavien tutkimusten tuloksista laajalle yleisölle. Kirjallisuusviitteet ohjaavat muihin vastaaviin kirjoituksiin laitoksen julkaisemassa Talous&Yhteiskunta -lehdessä sekä muihin yleistajuisiin kirjoituksiin, tutkimusjulkaisuihin ja tilastolähteisiin.

Yhteistyöni kirjan taittajan Irmeli Hongan kanssa on jälleen toiminut loistavasti. Ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen on ollut korvaamaton apu tilastoaineistojen käsittelyssä. Parhaat kiitokseni heille molemmille! Palkansaajasäätiölle kuuluu kiitos tuesta kirjan tekemiselle.

Tiedote

Helsingissä, 10. marraskuuta 2017

Heikki Taimio
Palkansaajien tutkimuslaitos