Tummia pilviä Berliinin taivaalla

Labore-blogit Ilpo Suoniemi

Viikonlopun neuvotteluissa Suomi esitti kovia vaatimuksia Kreikalle. Suomen taktiikkana on yleensä ollut Saksan peesaus. Näin voimakas esiintulo oli yllätys eikä se hyödytä. On turhaa heikentää suhteita sekä itään että länteen. Kun ulkoinen paine nytkäyttää Saksan akselin liikkeelle, voi Suomi tulla yllätetyksi kuten ennenkin. Sinänsä Suomen hallituksen kannalla ei ole juuri merkitystä Euroopan vakausmekanismin (EVM) päätöksenteossa (ks. 18.4.2012 blogi-kirjoitus). Kreikan tarvitsemien siirtymäajan lainojen järjestämisessä valtaa, mutta myös vastuuta on toki enemmän.

Paljon tärkeämpää on kysyä, mihin Saksa, joka EVM:n päätöksen voi estää, ja erityisesti valtionvarainministeri Wolfgang Schäuble pyrkii. Saksa ajoi sopimusluonnokseen hakasulkuihin lausumaa Kreikan väliaikaisesta euroerosta. Lisäksi se esitti vaatimuksen yksityistämisrahastosta, jota olisi hallinnoinut Saksan kehitysrahasto (KfW) hallintoneuvoston puheenjohtajanaan Wolfgang Schäuble. Lopullisesta sopimuksesta hakasulkulausuma jäi pois, ja rahasto jäi Kreikan valvontaan. Schäublen karkea ja tahditon manööveri epäilemättä kulutti Saksan poliittista pääomaa, jota vielä tarvitaan neuvottelupöydissä.

Kreikan ongelmien ratkaisu on vasta alussa. Pidemmällä aikavälillä tarvitaan eläkejärjestelmä, jonka rahoitus on kestävällä pohjalla, ja hyödykemarkkinoiden kilpailua lisääviä uudistuksia. Mutta vaikka tarvittavat sopeutustoimet tehtäisiin, veropohja saataisiin tilkittyä ja veronkannon ongelmat saataisiin ratkaistua, on Kreikan velkataakka kestämätön. Uudet päätökset lisäävät taakkaa entisestään. Toisaalta näköpiirissä olevat menoleikkaukset tukahduttavat talouskasvun. Nuorten näkymät ovat lohduttomat.

Kaikki sopimuksen osapuolet eivät voi sitoutua ratkaisuun, joka on lähtökohdiltaan mahdoton ilman velkajärjestelyjä. Lisäksi mukaan tulee uusia osapuolia. Näitä ovat Kansainvälisen valuuttarahaston rahoittajavaltiot ja euroalueen ulkopuoliset EU-maat, siirtymäajan rahoitusjärjestelyiden kautta. Kreikan velkoja on leikattava, tavalla tai toisella.

Suostuminen Kreikan velkojen leikkaamiseen vaatii lisäpainetta.