Tulevaisuuden työehtosopimus. Graafisen Teollisuuden Liitto/Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto

Muut julkaisut Tutkimuksia 55 Paula Repo

Julkaistu: 27.1.1995
ISBN: 951-9282-83-1
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk