Traditional convergence tests with Penn World Table 9.0

Työpapereita 309 Sakari Lähdemäki

Konvergoituvatko eri maiden tuottavuustasot? Lähentyvätkö kehittyvät maat kehittyneitä maita? Mitkä maaryhmät konvergoituvat? Tässä tutkimuksessa pyritään antamaan vastauksia edelle esitettyihin kysymyksiin tarkastelemalla työn tuottavuuden absoluuttista konvergenssia ja sigma-konvergenssia Penn World Table 9.0 aineistolla. Absoluuttisella konvergenssilla tarkoitetaan yksinkertaistaen sitä, että mitä alempi taso jollakin taloudellisella mittarilla on suhteessa muihin maihin, sitä suurempi on sen kasvuaste. Sigma-konvergenssilla tarkoitetaan sitä, että jonkin taloudellisen mittarin eri maiden tasojen hajonta pienenee jollakin aikavälillä. Tässä tutkimuksessa testataan konvergoituvatko tiettyjen maaryhmien tuottavuustasot. Nämä maaryhmät ovat seuraavat kansainväliset organisaatiot: OECD, EU ja APEC. Lisäksi testataan konvergoituvatko seuraavien maanosien maat keskenään: Afrikka, Aasia, Eurooppa ja Etelä-Amerikka. Tulosten mukaan konvergoitumista esiintyy seuraavissa maaryhmissä: OECD, EU, APEC, Eurooppa ja Aasia. Tulosten mukaan Afrikassa ja Etelä-Amerikassa konvergoituminen on kuitenkin epävarmaa tai jopa olematonta.

Avainsanat: Absoluuttinen konvergenssi, beeta-konvergenssi, sigma-konvergenssi,
globalisaatio, työn tuottavuus, OECD, EU, APEC, Eurooppa, Afrikka, Aasia, Etelä-Amerikka
Julkaistu: 3.1.2017
JEL: O40, O47, O52, O53, O54, O55
ISBN: 978-952-209-154-3 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)