Trade, technology and the skill structure of labour demand in Finland

Muut julkaisut Tutkimukset 85 Kristiina Huttunen

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisella toimipaikkatason paneeliaineistolla työvoiman kysynnän taitorakenteessa tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tarkastellaan miten havaittavat ulkomaankaupan ja teknologisen muutoksen mittarit selittävät muutoksia Suomen teollisuuden toimipaikkojen työvoiman rakenteessa. Työntekijän ammattitaidon mittana käytetään sekä koulutusta että ikää.

Julkaistu: 13.9.2002
ISBN: 952-5071-76-6
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,46 €
Lehdistötiedote